logo_cmc

Alternative flash content

Requirements

Imprimare
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Etapele procesului de elaborare a standardului ocupaţional şi a calificărilor profesionale corespunzătoare

 1. Iniţiatorul solicită asistenţă metodologică la CNFPA, conform modelului de pe site-ul CNFPA, cu menţionarea sectorului/sectoarelor în care se regăsesc activităţile analizate.
 2. DSOA transmite datele referitoare la solicitare coordonatorului comitetului sectorial (CS). Coordonatorul CS transmite comitetului sectorial solicitarea respectivă.
 3. Comitetul sectorial transmite coordonatorului CS punctul de vedere cu privire la solicitarea primită, împreună cu numele şi datele de contact ale specialistului – numit verificator sectorial – desemnat pentru verificarea AO, SO, Q.
 4. DSOA răspunde la solicitarea de asistenţă metodologică, conform prevederilor legale şi publică solicitarea pe site-ul CNFPA.
 5. Coordonatorul Comitetului sectorial transmite iniţiatorului datele de contact ale verificatorului sectorial.
 6. Iniţiatorul elaborează AO şi transmite documentaţia verificatorului sectorial.
 7. Verificatorul sectorial realizează verificarea AO şi completează raportul de verificare AO, conform metodologiei M3. Dacă este cazul, iniţiatorul efectuează modificările în conformitate cu observaţiile verificatorului sectorial şi retransmite AO spre verificare, procesul fiind reluat.
 8. Comitetul sectorial validează AO, pe baza raportului de verificare completat de verificatorul sectorial.
 9. Iniţiatorul elaborează SO pe baza informaţiilor din AO, numai după primirea raportului de validare a AO şi transmite documentaţia realizată verificatorului sectorial.
 10. Verificatorul sectorial realizează verificarea conform metodologiei M3 şi întocmeşte raportul de verificare a SO. Dacă este cazul, iniţiatorul efectuează modificările în SO, în conformitate cu observaţiile verificatorului sectorial şi retransmite SO spre verificare, procesul fiind reluat.
 11. Comitetul sectorial împreună cu verificatorul sectorial şi iniţiatorul stabilesc calificarea/calificările profesionale.
 12. Iniţiatorul întocmeşte documentaţia conform prevederilor M3, pe suport de hârtie şi în format electronic şi o depune la Registratura Secretariatului tehnic al CNFPA, însoţită de o solicitare scrisă, în vederea verificării metodologice.
 13. DSOA realizează verificarea metodologică a AO, SO, Q şi întocmeşte raportul de verificare metodologică, în conformitate cu prevederile metodologiei M3. Dacă este cazul, DSOA returnează iniţiatorului, prin intermediul coordonatorului sectorial documentaţia însoţită de Raportul de verificare metodologică, pentru a fi efectuate modificările, de către iniţiator, în conformitate cu observaţiile din fişa de feed-back.
 14. Iniţiatorul efectuează modificările, iar etapele se reiau, după caz, de la punctul 6.
 15. In cazul în care raportul de verificare metodologică este fără observaţii, DSOA transmite documentaţia completă coordonatorului CS, în vederea validării SO şi a calificării/calificărilor profesionale corespunzătoare, de către Comitetul Sectorial. Coordonatorul CS transmite documentaţia completă, primită de la DSOA, către Comitetul Sectorial.

Notă: În cazul calificării/calificărilor profesionale trans-sectoriale, procedura de validare a AO, SO şi Q se realizează cu consultarea tuturor comitetelor sectoriale şi a autorităţilor de reglementare din domeniile de practicare a acestora.

 1. După validarea documentaţiei de către comisia de validare desemnată de comitetul sectorial, aceasta este depusă la Registratura Secretariatului Tehnic al CNFPA, pentru a fi supusă aprobării CNFPA.


Abrevieri:

CNFPA: Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
DSOA: Direcţia Standarde Ocupaţionale şi Atestare din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA
CS: comitet sectorial
AO: analiză ocupaţională
SO: standard ocupaţional
Q: calificare/calificări profesionale
M3: Metodologia de verificare şi validare a standardelor ocupaţionale şi a calificărilor profesionale corespunzătoare

 

Новые игры Alawar.

Comitetul Sectorial din construcţii

Who's Online

Avem 55 vizitatori și niciun membru online