Fundația CMC utilizează fișiere de tip cookie pentru a îmbunătăți experiența ta pe website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea si în activitatea curentă a CMC modificările impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să citești cu atenție conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. În cazul în care vei dori să modifici setările acestor fişiere cookie o poți face urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

logo_cmc

Calitate în educaţie

 • Tipul proiectului

  Calitate in educatieProiect cofinanţat  din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  INVESTEŞTE ÎN OAMENI! 

  AXA PRIORITARĂ 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
  DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.4 „Calitate în formarea profesională continuă”

  Solicitant:

  Casa de Meserii a Constructorilor

  Parteneri:

  • TILS România
  • Camporlecchio Educational
  • Casa Sociala a Constructorilor
  • Formedil

  Perioada de implementare a proiectului:

  1.11.2008 – 31.10.2011

  Buget total

  18.498.942 RON

  Materiale de diseminare

  Site proiect : www.cale.ro 

  Prezentare power point a proiectuluiBrosura A3 prezentare rezultate ale proiectuluiAfiș A3 pentru promovare cursuri gratuiteFluturași pentru promovare cursuri gratuite

   

   

   

   

 • Obiectivul general :

  Dezvoltarea resurselor umane din sectorul de construcţii prin crearea şi implementarea de mecanisme şi instrumente pentru imbunătăţirea calităţii în Formarea Profesională Continuă

  Obiective specifice:

  • Analizarea şi monitorizarea pieţei muncii din sector in vederea obţinerii unei imagini clare privind situatia actuala de pe piaţa muncii şi pentru identificare nevoilor specifice ale companiilor si ale fortei de munca din domeniul specific.
  • Dezvoltarea unui set de instrumente pentru asigurarea calităţii formării profesionale continue compus din harta ocupaţională a sectorului, standarde ocupaţionale pentru 10 ocupaţii stabilite în funcţie de priorităţile identificate în analizele realizate la nivel de sector, instrumente de evaluare specifice competenţelor descrise în standardele ocupaţionale precum şi programe modularizate de formare profesională corespunzătoare competenţelor stabilite.
  • Dezvoltarea unui corp de formatori şi de evaluatori de competenţe profesionale capabil să asigure evaluarea şi recunoaşterea competenţelor, independent de modul în care acestea au fost dobândite, şi să pună în aplicare programe de formare modularizate care să permită acumularea de credite transferabile. 
  • Aderarea la structurile europene de recunoaştere a calificărilor profesionale prin schimb de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora şi activităţi inovatoare transnaţionale pentru asigurarea calităţii FPC la nivel de sector
  • reprezentanţii federaţiilor patronale şi sindicale (reprezentative la nivel naţional)
  • membri în comitetul sectorial din construcţii
  • specialiştii din sector implicaţi în evaluarea calităţii, autorizarea programelor de formare profesională şi evaluarea competenţelor profesionale.
 • A. I Managementul proiectului

  Sub-A.I.1 Asigurarea managementului proiectului
  Sub-A.I.2 Pregătirea şi realizarea achiziţiilor pentru proiect.
  Sub-A.I.3 Stabilirea sistemului de monitorizare si evaluare a proiectului.

  A. II Activităţi de promovare, publicitate şi diseminare a proiectului

  Sub-A.II.1 Realizarea, actualizarea şi întreţinerea unei pagini web a proiectului pe site-ul solicitantului – in cadrul căreia vor fi furnizate informaţii privind obiectivele urmărite, activităţile ce vor fi implementate, precum si rezultatele obţinute.
  Sub-A.II.2 Organizarea unei conferinţe naţionale de lansare a proiectului pentru a asigura vizibilitatea, transparenţa şi publicitatea in rândurile grupurilor ţintă, a obiectivelor urmărite în cadrul proiectului.
  Sub-A.II.3 Organizarea a 7 seminare regionale pentru a promova rezultatele activităţilor desfăşurate în proiect.

  A.III.Realizarea de studii, cercetări şi analize pentru îmbunătăţirea FPC in cadrul sectorului abordat in proiect.

  Sub-A.III.1. Realizarea unei analize comparative asupra legislaţiei care va evidenţia eventualele decalaje şi tendinţe dintre legislaţia românească şi directivele europene, precum şi eventuale propuneri de adaptare.
  Sub-A.III.2 Analiza direcţiilor de dezvoltare a sectorului abordat  in vederea identificării tendinţelor de dezvoltare a companiilor, pe tipuri si categorii de lucrări, şi pe segmentele zona urbană şi/sau rurală.
  Sub-A.III.3 Analiza asupra companiilor din domeniul abordat in cadrul proiectului (pe o anumită perioadă, pentru a evidenţia dinamica acestora şi a determina parametri relevanţi pentru evoluţia forţei de muncă).
  Sub-A.III.4 Analiza documentelor referitoare la sursele si conţinutul informaţiilor statistice existente la nivel naţional cu privire la situaţia calificărilor în sectorul abordat.

  A. IV Sprijin pentru membrii comitetelor sectoriale în vederea consolidării capacităţii lor a se implica activ în asigurarea calităţii în FPC

  Sub-A.IV.1 Dezvoltarea unui instrument pentru realizarea de analize periodice asupra nevoilor de calificare în sectorul abordat pentru a determina necesarul de formare in funcţie de categoriile de lucrări executate de către companiile din domeniu.
  Sub-A.IV.2 Analiza nevoilor individuale de formare profesională a forţei de munca din sectorul abordat in vederea evidenţierii necesarului de pregătire pentru acoperirea lipsurilor de competenţe identificate.

  A.V.Colectarea informaţilor relevante privind sectorul abordat in cadrul unei  baze de date electronice şi a unei biblioteci.

  A.VI.Identificarea calificărilor sectoriale şi elaborarea hărţii ocupaţionale pentru sectorul abordat

  Sub-A.VI.1 Elaborarea analizelor ocupaţionale pentru 10 ocupaţii identificate din analiza tendinţelor de dezvoltare a  sectorului abordat.
  Sub-A.VI.2  Elaborarea, validarea  în comitetul sectorial şi introducerea  în baza de date a CNFPA a 10 standarde ocupaţionale.
  Sub-A.VI.3 Definirea calificărilor la nivel de sector şi a calificărilor cu caracter trans-sectorial care se regăsesc şi în sectorul abordat
  Sub-A.VI.4 Elaborarea hărţii ocupaţionale a sectorului abordat.

  A.VII.Schimb de bune practici cu instituţii similare şi specialişti din alte ţări UE pe tema asigurării calităţii în FPC

  Sub-A.VII.1 Organizarea unor seminarii de transfer de know-how in domeniul asigurării calităţii cu participarea unor specialişti din diferite state membre.
  Sub-A.VII.2 Organizarea unor vizite de studiu în vederea diseminării bunelor practici în domeniul formării profesionale continue existente la nivelul ţării partenere

  A.VIII.Elaborarea unor programe de formare flexibile şi moderne care să răspundă nevoilor individuale şi ale companiilor

  Sub-A.VIII.1 Crearea unui corp de specialişti din sector, formaţi ca formatori şi  evaluatori de competenţe profesionale desemnaţi de Comitetul Sectorial pentru realizarea şi implementarea de instrumente de asigurare a calităţii FPC.
  Sub-A.VIII.2 Proiectarea si testarea de programe modulare de formare profesională pentru sectorul abordat, focalizate pe nevoile individuale ale cursanţilor.
  Sub-A.VIII.3 Proiectarea şi testarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale aplicabile la începutul şi sfârşitul procesului de formare care să asigure calitatea, credibilitatea şi relevanţa certificatelor de calificare

  A.IX.Editarea şi tipărirea materialelor relevante rezultate din activităţile desfăşurate în proiect

  Sub-A.IX.1 Selecţia şi editarea materialelor care vor fi tipărite se va realiza pe baza priorităţilor stabilite de comitetul sectorial ca principal beneficiar al rezultatelor proiectului
  Sub-A.IX.2 Tipărirea materialelor relevante pentru aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii (standarde ocupaţionale, manuale, set de chestionare pentru identificarea nevoilor de formare individuale, broşuri de diseminare a rezultatelor proiectului)

  A.X.Evaluarea finala a rezultatelor proiectului

  Pentru a stabili măsura in care a fost realizat scopul proiectului si au fost obţinute rezultatele propuse, se va face evaluarea finala tehnica si financiara a proiectului, ţinând seama de parametrii stabiliţi în sub-A. I.3.

  A.XI.Organizarea unei conferinţe naţionale de închidere a proiectului

Comitetul Sectorial din construcţii

Who's Online

We have 21 guests and no members online