logo_cmc
Imprimare
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

CURS Faianțar

 

Codul COR al ocupaţiei - 712201

faiantar

Tipul de certificat obţinut - Certificat de absolvire

1. CONDIŢII DE ACCES

Nivelul de studii minim necesar

Învăţământ general obligatoriu și experiență relevantă în construcții

Condiţii de acces

 • Adeverinţă de la medicul de familie – Apt pentru muncă şi efort fizic susţinut;
 • Persoanele vor fi înscrise la curs în urma unei cereri de înscriere, după ce au făcut dovada îndeplinirii cerinţelor solicitate de furnizorul de formare, în baza prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii

2. COMPETENȚE DEPRINSE ÎN URMA ABSOLVIRII CURSULUI

  • Comunicarea interactivă la locul de muncă
  • Efectuarea de calcule matematice
  • Planificarea sarcinilor și a timpului de muncă
  • Aplicarea procedurilor tehnice de control al calității
  • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă - NSSM și a normelor de prevenire și de stingere a incendiilor – NPSI
  • Demontarea placajelor
  • Execuția lucrărilor pregătitoare și de sortare
  • Montarea și fixarea pe suport a plăcilor ceramice
  • Pregătirea stratului suport
  • Preparea montarelor de fixare a plăcilor ceramice

 

 3. DURATA DE PREGĂTIRE

Total 90 ore,din care 33 ore pregătire teoretică și 57 ore pregătire practică

4. NUMĂRUL DE PARTICIPANŢI PE GRUPE DE PREGĂTIRE

Instruire teoretică - maxim 28 persoane

Instruire practică - maxim 2 grupe de 14 persoane/grupă

 

                *Notă: Cursul este GRATUIT pentru șomerii din construcții

Новые игры Alawar.