Fundația CMC utilizează fișiere de tip cookie pentru a îmbunătăți experiența ta pe website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea si în activitatea curentă a CMC modificările impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să citești cu atenție conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. În cazul în care vei dori să modifici setările acestor fişiere cookie o poți face urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

logo_cmc
Print

Structura organizatorică a Fundaţiei

 

Consiliul director

Este organul de conducere al Fundatiei si este compus dintr-un director general si alti doi membri, câte unul din partea fiecărui partener social.
Consiliul director asigura realizarea scopului şi obiectivelor Fundaţiei, exercitând următoarele atribuţii:

a) stabileşte, implementează şi urmăreşte realizarea strategiei generale şi a programelor Fundaţiei;
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, după consultarea şi acordul prealabil al fondatorului, prin Consiliul de Administraţie al acestuia, pe durata existenţei fondatorului;
c) prezintă raportul de activitate către Consiliul de Administraţie al fondatorului, semestrial sau la solicitarea acestuia
d) stabileşte, schimbă sediul, înfiinţează filiale, sucursale, birouri, reprezentanţe, societăţi comerciale şi alte organizaţii neguvernamentale, în ţară şi în străinătate, participă la înfiinţarea unor societăţi comerciale sau a altor organizaţii neguvernamentale, realizează afilierea la federaţii sau confederaţii din ţară sau străinătate, după consultarea şi acordul prealabil al fondatorului, prin Consiliul de Administraţie al acestuia, pe durata existenţei fondatorului;
e) validează actele juridice încheiate de Directorul General în numele şi pe seama Fundaţiei;
f) realizează execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
g) aprobă organigrama, strategia de personal, nivelul de salarizare şi regulamentele interne ale Fundaţiei, după consultarea şi acordul prealabil al fondatorului, prin Consiliul de Administraţie al acestuia pe durata existenţei fondatorului;
h) modifică statutul Fundaţiei, după consultarea şi acordul prealabil al fondatorului, prin Consiliul de Administraţie al acestuia, pe durata existenţei fondatorului;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administraţie al fondatorului conforme cu conţinutul prezentului în statut.

Director general

Are următoarele atribuţii:
a) răspunde de activitatea Fundaţiei, asigurând funcţionarea tuturor sistemelor şi structurilor în concordanţă cu prevederile statutului;
b) convoacă Consiliul Director;
c) conduce lucrările acestuia, inclusiv şedinţele extraordinare, şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor şi a tuturor deciziilor adoptate;
d) se asigură că toate şedinţele Consiliului Director se desfăşoară eficient şi statutar, cu respectarea strictă şi justă a regulamentelor, iar activităţile Fundaţiei sunt în conformitate cu prevederile statutului şi ale legii;
e) reprezintă Fundaţia în relaţiile cu clienţii, autorităţile, băncile, instituţiile, partenerii şi asociaţii acesteia, etc.;
f) încheie acte juridice, în numele şi pe seama Fundaţiei;
g) răspunde de întocmirea programului de activitate anual, a bugetului de venituri şi cheltuieli, a regulamentelor interne ale Fundaţiei;
h) răspunde de întocmirea raportului anual, inclusiv a bilanţului anual (execuţia bugetară) în vederea aprobării de către Consiliul Director;
i) întocmeşte şi prezintă raportul de activitate al Fundaţiei semestrial sau la solicitarea Consiliului de Administraţie al fondatorului acestuia;
j) răspunde de implementarea politicii de personal;
k) ia toate măsurile pentru ca activitatea Fundaţiei să urmărească în totalitate îndeplinirea scopului, obiectivelor şi direcţiilor adoptate de Consiliul Director.
 

Comitetul Sectorial

Este un organ consultativ al Fundatiei si are urmatoarele atribuţii:

a) validează strategia de formare profesională la nivel de ramură şi aprobă politicile de formare profesională în sector, întocmite de Fundaţie;
b) participă la elaborarea strategiei naţionale de formare profesională, direct si prin expertiza Fundaţiei;
c) aprobă standardele ocupaţionale la nivel de sector;
d) propune modificări în definirea ocupaţiilor din sector;
e) valideaza propunerile de modificare a legislaţiei privind formarea profesională intocmite de Fundaţie şi face observaţii şi propuneri la proiectele de acte normative în domeniul formării;
f) validează calificările profesionale la nivel de sector, acestea incluzând standardele ocupaţionale, modulele de formare profesională asociate acestora;
g) aprobă competenţele generale necesare ocupaţiilor din sector si transferabilitatea acestora în raport cu celelalte sectoare;
h) stabileşte principii şi mecanisme comune de asigurare a calităţii pentru formarea profesională, pe baza cadrului de referinţă european şi a experienţei acumulate în sistemele de formare profesională iniţială şi continuă;
i) asigură certificarea competenţelor profesionale prin aplicarea principiilor comune pentru formarea profesională iniţială şi continuă, pe baza analizei ocupaţionale, in context formal, non-formal şi informal de pregătire profesională;
j) valideaza proiecte naţionale şi internaţionale care vizează formarea profesională, dezvoltarea resurselor umane şi alocarea corespunzătoare a resurselor disponibile aferente, prezentate de Fundaţie;
k) cooperează cu celelalte comitete sectoriale în vederea armonizării strategiei şi politicilor privind calificările profesionale.

Afla mai multe despre comitetul sectorial in sectiunea dedicata de pe site

 

Comitetul Sectorial din construcţii

Who's Online

We have 7 guests and no members online