Fundația CMC utilizează fișiere de tip cookie pentru a îmbunătăți experiența ta pe website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea si în activitatea curentă a CMC modificările impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să citești cu atenție conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. În cazul în care vei dori să modifici setările acestor fişiere cookie o poți face urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

logo_cmc

Ocupare garantă pe piata muncii din Regiunea S-E

 • Titlul proiectului

  Ocupare garantată prin formarea de competenţe specifice aliniate la necesităţile operatorilor economici din domeniul construcţiilor activi în Regiunea de Sud-Est

  Tipul proiectului

  Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 INVESTESTE IN OAMENI!
  AXA PRIORITARA 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”
  DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”

  Solicitant:

  Fundatia SATEAN Braila

  Parteneri:


  Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor
  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi

  Perioada de implementare a proiectului:

  01.04.2009 - 31.03.2011

  Buget total

  1.834.400 RON

  Site-ul proiectului

  www.ocupare-garantata.ro


 • Obiectivul general :

  Creşterea ratei generale de ocupare în Regiune, în sectorul construcţiilor prin formarea de competenţe profesionale specifice.

  Obiective specifice:

  Proiectul prevede acţiuni de formare profesională personalizată în vederea adaptării calificărilor la nevoile pieţei muncii din sectorul construcţiilor prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor pentru asigurarea reintegrării pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor ţintă. Calificarea şi plasarea asistată pe piaţa muncii în sectorul construcţiilor răspunde nevoilor ocupaţionale şi profesionale rezultate din analiza sectorului, care, deşi are o tendinţă ascendentă nu beneficiază de forţă de muncă calificată adecvat care să garanteze o creştere durabilă. Problema nu este lipsa locurilor de muncă,  ci lipsa preocupării pentru formare a resurselor umane ceea ce conduce la o permanentă fluctuaţie a angajaţilor. O categorie importantă o constituie persoanele care îşi formează competenţe în sectorul construcţiilor în scopul migrării către pieţele muncii din alte tări membre.

   

  • Persoane in cautarea unui loc de munca
  • Persoane inactive
  • Someri
  • Someri de lunga durata
  • Someri peste 45 ani
  • Someri tineri

   

 • 1.    Lansarea proiectului

  1.1 Kick-off meeting şi conferinţa de lansare a proiectului: kick-off meeting; publicarea iniţiativelor şi oportunităţilor oferite de proiect; seminarul de lansare a proiectului;

  2.    Analiza filierei construcţiilor şi a necesarului de competenţe profesionale specifice al operatorilor economici de profil la nivel regional:

  2.1 Analiza filierei şi a operatorilor direcţi şi indirecţi: studiul caracteristicilor organizaţionale şi de proces a filierei construcţiilor; analiza caracteristicilor de dezvoltare durabilă; studiul tipologiei proceselor/produselor/serviciilor/pieţei operatorilor economici din sector; studiul avantajelor competitive ca rezultat al acumulării de competenţe specifice.
  2.2 Analiza necesităţilor ocupaţionale ale filierei: definirea obiectivelor specifice şi proiectarea procesului de elaborare a necesităţilor ocupaţionale; organizarea grupului de lucru şi elaborarea datelor privind necesităţile ocupaţionale; proiectarea sistemului de arhivare şi consultare a datelor;
  2.3 Definirea strategiei de dezvoltare a competenţelor, analiza datelor colectate pentru specificarea necesităţilor ocupaţionale ale operatorilor din sector; raport privind necesarul de formare, particularizarea competenţelor şi definirea profilurilor profesionale; definirea sectoarelor strategice de intervenţie şi a modelelor de formare a competenţelor şi plasare la locul de muncă.

  3.    Elaborarea traseelor de formare şi a metodelor de abordare a pieţei muncii şi plasare la locul de muncă în sectorul construcţiilor:

  3.1 Transfer de bune practici pentru îmbunătăţirea pieţei muncii şi recunoaşterea calificarilor informale: analiza bunelor practici pentru modernizarea pieţei muncii; identificarea modelului, particularizarea la specificul sectorului; publicarea obiectivelor specifice ale modelului adoptat şi a metodologiei de implementare, pentru consultare cu partenerii sociali;
  3.2 Elaborarea serviciilor şi a traseelor de orientare şi suport pentru plasarea la locul de muncă: proiectarea modelelor şi a proceselor de asistenţă la plasare în funcţie de caracteristicile categoriilor aparţinând grupului ţintă şi de necesităţile operatorilor economici; identificarea competenţelor informale ale participanţilor în scopul consolidării şi certificării lor; consultarea cu operatorii economici privind modelele de plasare la locul de muncă; formarea operatorilor economici care vor participa la orientare, asistenţă şi tutoraj.

  4.    Activităţi de conştientizare şi diseminare a informaţiei:

  4.1 Proiectarea şi realizarea de acţiuni de sensibilizare a agenţilor economici: acţiuni de informare, elaborarea de materiale pentru diseminarea rezultatelor analizei; monitorizare continuă a oportunităţilor de angajare în sectorul construcţiilor; consultanţă antreprenorială specifică.
  4.2 Proiectarea şi realizarea de acţiuni de sensibilizare-orientare pentru persoane inactive şi şomeri: acţiuni de informare privind proiectul şi diseminare la nivel regional destinate grupului ţintă; acţiuni de informare asupra oportunităţilor de angajare şi formare specifice; colectarea oportunităţilor de stagiu, orientare şi proiectare a traseelor de plasare .
  4.3 Orientare către antreprenoriat şi angajare pe cont propriu în sectorul construcţiilor: informare asupra oportunităţilor de lucru pe cont propriu în sectorul vizat; asistenţă în elaborarea planului de afaceri; asistenţă în identificarea surselor de finanţare a afacerii; suport la iniţierea afacerii şi strategii de poziţionare pe piaţă; suport in elaborarea politicilor de motivare si fidelizare a resurselor umane.

  5.    Furnizarea programelor de formare profesională şi coordonarea acestora:

  5.1 Bilanţul competenţelor şi definirea traseului profesional specific: definirea ofertei de formare şi publicarea traseelor de plasare la locul de muncă; selectarea şi evaluarea participanţilor la traseele de formare; evaluarea competenţelor şi experienţelor anterioare (inclusiv cele informale); elaborarea proiectelor individuale de dezvoltare a competenţelor în vederea plasării la locul de muncă.
  5.2 Furnizarea cursurilor pentru dezvoltarea capacităţilor personale şi manageriale: coordonarea cursurilor, resurselor umane şi materiale; furnizarea cursurilor şi verificarea rezultatelor.
  5.3 Furnizarea cursurilor de calificare: coordonarea cursurilor, resurselor umane şi materiale; furnizarea cursurilor şi verificarea rezultatelor;

  6.    Plasarea asistată la locul de muncă: 

  6.1 Proiectarea modelelor de formare la locul de muncă şi asistenţă la iniţierea de stagii pe şantier: proiectarea procesului general şi a planurilor individuale de plasare; definirea competenţelor, sarcinilor şi responsabilităţilor tutorilor; activităţi de tutoraj; proiectarea şi coordonarea controalelor şi verificărilor pe şantier; asistenţă pentru certificarea calificărilor informale;
  6.2 Asistenţă în iniţierea de activităţi autonome: asistenţă în redactarea planului de afaceri ; organizarea şi coordonarea incubatorului de afaceri pentru definirea produsului/serviciului; asistenţă în găsirea şi utilizarea surselor de finanţare; asistenţă la identificarea pieţei şi a potenţialilor clienţi.

  7.    Monitorizarea rezultatelor proiectului:

  7.1 Monitorizarea rezultatelor: urmărirea obiectivelor specifice şi proiectarea sistemului de monitorizare a activităţilor, obiectivelor şi indicatorilor; proiectarea şi implementarea sistemului informatic; coordonarea şi gestionarea fluxului de date între partenerii de proiect;
  7.2 Diseminarea rezultatelor finale: publicarea rezultatelor finale ale proiectului; seminarul final pentru prezentarea rezultatelor; definirea bunelor practici rezultate din proiect.

   

 • 1.    Lansarea proiectului

  a)    grup ţintă, întreprinzători şi parteneri sociali informaţi de oportunităţile oferite de proiect;
  b)    proceduri pentru managementul proiectului, comunicării, riscurilor, calităţii definite, planul de acţiune şi sarcinilor fiecărui partener stabilite.

  2.    Analiza filierei construcţiilor şi a necesarului de competenţe profesionale specifice al operatorilor economici de profil la nivel regional:

  a)    o bază de date pentru arhivarea datelor culese elaborată, structurată pentru Regiunea vizata şi sectorul construcţiilor, integrată într-un sistem public de consultare (portal web): Indicator de output: 200 de întreprinderi din Regiunea de Sud-Est chestionate pentru culegerea de date privind necesităţile de ocupare, formare şi calificări specifice în sectorul construcţiilor.
  b)    o publicaţie privind structura funcţională a competenţelor şi alinierea acestora la direcţiile de dezvoltare durabilă precum şi o previzionare a necesarului de ocupare pe termen scurt şi mediu elaborată şi distribuită. Indicator de output: 50 de întreprinderi din Regiunea de Sud-Est chestionate pentru culegerea de date privind procesele organizaţionale ale întreprinderilor şi obiectivele de dezvoltare pe termen mediu şi lung.

  3.    Elaborarea traseelor de formare şi a metodelor de abordare a pieţei muncii şi plasare la locul de muncă în sectorul construcţiilor:

  a)    6 workshop-uri (câte unul pentru fiecare judeţ din Regiune) pentru prezentarea bunelor practici şi şi remodelarea acestora conform specificului regional şi în sectorul construcţiilor. Indicator de output: 60 de angajaţi din cadrul centrelor acreditate de formare şi al instituţiilor publice locale participanţi la consultarile publice (câte 10 din fiecare judeţ);
  b)    materiale informative de prezentare ale proiectului prezentate pe portalul web dedicat;
  c)    bază de date cu bune practici şi modelul ales pentru implementarea la nivel regional publicată pe portalul web dedicat;
  d)    4 trasee de formare şi plasare la locul de muncă elaborate;
  e)    un traseu de calificare şi recunoaştere a capacităţilor/competenţelor informale specifice sectorului construcţiilor elaborat.

  4.    Activităţi de conştientizare şi diseminare a informaţiei:

  a)    12 seminarii de informare publică destinate agenţilor economici şi şomerilor (câte un seminar pe an pentru fiecare judeţ din Regiunea de Sud-Est) ;
  b)    2 campanii publicitare (câte una pe an) prin materiale informative (broşuri, media, afişe) la nivel de Regiune. Indicatori de output:
  o    800 şomeri/persoane inactive/în căutarea unui loc de muncă informaţi în privinţa oportunităţilor oferite de proiect;
  o    600 şomeri/persoane inactive/în căutarea unui loc de muncă informaţi în privinţa serviciilor de orientare, consultanţă şi elaborarea bilanţului de competenţe (puse la dispoziţie de către activităţile din proiect);
  o    50 şomeri/persoane inactive/în căutarea unui loc de muncă care au iniţiat o afacere în sectorul construcţiilor.

  5.    Furnizarea programelor de formare profesională şi coordonarea acestora:

  a)    4 cursuri de calificare de nivel 1 furnizate: lucrator finisor pentru construcţii; fierar-betonist, montator prefabricate; zidar-pietrar-tencuitor; zugrav-ipsosartapetar- vopsitor. Indicator de output: 60 de persoane aparţinând grupului ţintă formaţi.
  b)    1 traseu de certificare a competenţelor/cunoştinţelor informale. Indicator de output: 30 de persoane aparţinând grupului ţintă certificati.
  c)    3 cursuri de dezvoltare personală. Indicator de output: 30 de persoane aparţinând grupului ţintă formaţi.
  d)    1 model de traseu de plasare la locul de muncă pentru consolidarea competenţelor şi cunoştinţelor informale sau creşterea gradului de calificare. Indicatori de output:
  o    minim 50% dintre participanţii la formare plasaţi la locul de muncă la 6 luni de la încheierea traseului de formare;
  o    minim 50% dintre participanţi au corespuns nevoilor de ocupare exprimate de întreprinderile din sector.

  6.    Plasarea asistată la locul de muncă: 

  a)    60 de persoane aparţinând grupului ţintă plasate la locul de muncă cu certificarea ulterioară a calificărilor şi competenţelor informale. Indicator de output: minim 50% dintre participanţii la formare angajaţi la încheierea stagiului pe şantier.
  b)    60 de întreprinderi implicate în traseele de plasare asistată şi dezvoltarea profesională. Indicator de output: minim 50% dintre participanţi au corespuns nevoilor de ocupare exprimate de întreprinderile din sector.

  7.    Monitorizarea rezultatelor proiectului:

  a)    o reţea extinsă de parteneri pentru consultarea şi îmbunătăţirea monitorizării realizată;
  b)    un sistem informatizat de management realizat;
  c)    un manual de bune practici elaborat şi publicat;
  d)    rezultatele proiectului prezentate în cadrul seminarului final.

Comitetul Sectorial din construcţii

Who's Online

We have 21 guests and no members online