logo_cmc
Imprimare
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

CURS Lucrător instalator pentru construcții

 Cod N.C. (nomenclatorul calificarilor) 7136.1.1

instalator constructii

Tipul de certificat obţinut - Certificat de calificare

1. CONDIŢII DE ACCES

Nivelul de studii minim necesar

Învăţământ general

Condiţii de acces

 • Adeverinţă de la medicul de familie – Apt pentru muncă şi efort fizic susţinut;
 • Persoanele vor fi înscrise la curs în urma unei cereri de înscriere, după ce au făcut dovada îndeplinirii cerinţelor solicitate de furnizorul de formare, în baza prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii

2. COMPETENȚE DEPRINSE ÎN URMA ABSOLVIRII CURSULUI

  • Comunicare și numerație
  • Utilizarea calculatorului și prelucrarea informației
  • Comunicare în limbă modernă
  • Dezvoltare personală în scopul obținerii performanței la locul de muncă
  • Igienă și securitatea muncii
  • Lucrul în echipă
  • Organizarea locului de muncă
  • Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
  • Rezolvarea de probleme
  • Satisfacerea cerințelor clienților
  • Noțiuni generale despre construcții
  • Materiale de construcții și instalații
  • Planuri de construcții
  • Prelucrarea materialelor
  • Scheme și detalii de instalații
  • Noțiuni generale de hidraulică și termotehnică
  • Materiale de instalațiiș îmbinarea și montarea instalațiilor
  • Instalații de alimentare cu apă
  • Instalații de canalizare
  • Instalații de gaze naturale combustibile

 3. DURATA DE PREGĂTIRE

Total 360 ore = 120 ore pregătire teoretică + 240 ore pregătire practică

4. NUMĂRUL DE PARTICIPANŢI PE GRUPE DE PREGĂTIRE

Instruire teoretică - maxim 28 persoane

Instruire practică - maxim 2 grupe de 14 persoane/grupă

 

                     *Notă: Cursul este GRATUIT pentru șomerii din construcții

Новые игры Alawar.