logo_cmc
Imprimare
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

CURS Manager proiect

 
Codul COR al ocupaţiei -241919
Tipul de certificat obţinut - Certificat de absolvire
 
 
1. CONDIŢII DE ACCES
Nivelul de studii minim necesar
Absolvenți învăţământ universitar (ingineri, economiști, etc) cu experiență de muncă în sectorul de construcții.   
Pregătirea ca Manager Proiect se poate realiza prin sistemul formării profesionale continue conform standardului ocupațional aferent acestei ocupații.
 
Condiţii de acces
 • Pentru practicarea specializării ca Manager Proiect, orice persoană interesată trebuie să demonstreze că are o experienţă practică în activități specifice societăților de construcții cu implicare în implementarea contractelor de investiții în construcții, de minim 3 ani.
 • Persoanele vor fi înscrise la curs în urma unei cereri de înscriere, după ce au făcut dovada îndeplinirii cerințelor solicitate de furnizorul de formare, în baza prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii.
 
2. COMPETENȚE/ABILITĂȚI SPECIFICE
 • Pentru practicarea ocupaţiei sunt necesare capacităţi de analiză, planificare, negociere, organizare și control, rezistenţă la efort psihic prelungit, lucru în condiţii de stres și de realizare a activităţilor în condiţii procedurale stricte, cu autonomie extinsă.  
3. COMPETENȚE DEPRINSE ÎN URMA ABSOLVIRII CURSULUI
Competențe cheie:
 • Stabilirea scopului proiectului
 • Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
 • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
 • Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului
 • Managementul calităţii proiectului
4. DURATA DE PREGĂTIRE
Total 60 ore,din care 40 ore pregătire teoretică și 20 ore pregătire practică.
 
5. NUMĂRUL DE PARTICIPANŢI PE GRUPE DE PREGĂTIRE
Instruire teoretică - maxim 20 persoane
 
                      *Notă: Cursul este GRATUIT pentru șomerii din construcții
Новые игры Alawar.