logo_cmc
Imprimare
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

CURS Lucrător comercial

 

Codul COR al ocupaţiei - 522303

course

Tipul de certificat obţinut - Certificat de absolvire

1. CONDIŢII DE ACCES

Nivelul de studii minim necesar

 

Învăţământ general și experiență relevantă în comerț/desfacere produse

Condiţii de acces

  • Aviz medical - NU este cazul
  • Persoanele vor fi înscrise la curs în urma unei cereri de înscriere, după ce au făcut dovada îndeplinirii cerinţelor solicitate de furnizorul de formare, în baza prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii

2. COMPETENȚE DEPRINSE ÎN URMA ABSOLVIRII CURSULUI

  • Asigurarea calității
  • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă
  • Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare și de protecție a mediului
  • Asigurarea cadrului general de desfășurare a activității punctului de vânzare
  • Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării
  • Realizarea vânzării
  • Întocmirea situației vânzărilor și raportarea acestora
  • Actualizarea stocului de produse

 

 3. DURATA DE PREGĂTIRE

Total 90 ore = 34 ore pregătire teoretică + 56 ore pregătire practică

4. NUMĂRUL DE PARTICIPANŢI PE GRUPE DE PREGĂTIRE

Instruire teoretică - maxim 28 persoane

Instruire practică - maxim 2 grupe de 14 persoane/grupă

 

                     *Notă: Cursul este GRATUIT pentru șomerii din construcții

Новые игры Alawar.