logo_cmc
Imprimare
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

CURS Parchetar

Cod COR 712204

Tipul de certificat obţinut - Certificat de absolvire

 

1. CONDIŢII DE ACCES

Nivelul de studii minim necesar

Învăţământ general și experiență relevantă in construcții

Condiţii de acces

• Adeverinţă de la medicul de familie – Apt pentru muncă şi efort fizic susţinut;
• Persoanele vor fi înscrise la curs în urma unei cereri de înscriere, după ce au făcut dovada îndeplinirii cerinţelor solicitate de furnizorul de formare, în baza prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii.

3. COMPETENȚE DOBÂNDITE LA ABSOLVIREA CURSULUI

  • Organizarea locului de muncă
  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă
  • Aplicarea normelor de protecție a mediului
  • Asigurarea calităţii lucrării executate
  • Întreținerea echipamentelor de lucru
  • Trasarea suprafețelor în vederea placării
  • Pregătirea stratului suport
  • Montarea parchetului
  • Asigurarea aspectului final al suprafețelor
  • Transportul și manipularea materialelor

4. DURATA DE PREGĂTIRE

Total 100 ore, din care 44 ore pregătire teoretică și 56 ore pregătire practică

5. NUMĂRUL DE PARTICIPANŢI

Nr. maxim de participanți – 28 pregătire teoretică; 2 grupe de max. 14 persoane pregătire practică

          *Notă: Cursul este GRATUIT pentru șomerii din construcții

Новые игры Alawar.